EN

Cumhurbaşkanı’nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yürütme Yetkisi ve Görevi - Madde 5
Cumhuriyet Meclisinin Toplantıları ve Çalışma Düzeni - Madde 81
Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi - Madde 88
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme - Madde 91
Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması, Görüşülmesi ve Kabulü - Madde 92
Yasaların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması - Madde 94
Kararların İlanı - - Madde 95
Dördüncü Kısım Yürütme Birinci Bölüm Cumhurbaşkanı - Madde 99
Cumhurbaşkanının Andiçmesi - Madde 100
Cumhurbaşkanının Partisi ile İlişkisi - Madde 101
Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri - Madde 102
Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu - Madde 103
Cumhurbaşkanlığının Boşalması - Madde 104
Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme - Madde 105
Bakanlar Kurulunun Oluşumu - Madde 106
Başbakanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu - Madde 107
Bakanlıkların Kurulması - Madde 108
Bakanlar Kurulunun Göreve Başlaması ve Sorumluluğu - Madde 109
Cumhuriyet Güvenlik Kurulu - Madde 111
Yurt Savunması ve Silahlı Kuvvetlerin Kuruluşu - Madde 117
Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Personeli ile İlgili Kurallar - Madde 121
Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü Durum İlanı - Madde 124
Olağanüstü Durum İlanı - Madde 125
Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali - Madde 127
Olağanüstü Durum ve Sıkıyönetim Süresince Yasa Gücünde Kararname Çıkarma Yetkisi - Madde 128
Yüksek Adliye Kurulu - Madde 141