EN

Cumhurbaşkanlığı Resmi Logosu

KKTC Cumhurbaşkanlığı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Amblem Yasası”nın 5’inci maddesinde belirtilen amblemlere ilaveten, bu Yasaya bağlı Dokuzuncu Cetvelde yer alan resmi amblemi de kullanır. Bu amblemdeki defne demeti, varak/altın veya sarı yaldız renkte olur.
Sayı: 54   27 Mart 2007         
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 12 Mart, 2007 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oy çokluğuyla kabul olunan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Amblem Yasası”, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.

Sayı: 32/2007

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ AMBLEM YASASI
   
BİRİNCİ KISIM - Genel Kurallar
  Amaç 2.  Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm
resmi daire, kamu kurum ve kuruluşları, organ ve makamları
ile bunlara bağlı tüm kurum  ve kuruluşların yaptığı her türlü resmi
işlem ve diğer hususlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Resmi
Ambleminin kullanılmasını sağlamaktır.
 
  Kapsam 3.  Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm resmi daire,
kamu kurum ve kuruluşları, organ makamları ile bunlara bağlı
tüm kurum ve kuruluşların yaptığı her türlü  resmi işlem ve
diğer hususları kapsar.
İKİNCİ KISIM - Resmi Amblem Kullanılması
  Resmi Amblem Kullanma Zorunluluğu Yedinci Cetvel
Sekizinci Cetvel
5.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm resmi daire, kamu kurum
ve kuruluşları, organ ve makamları ile bunlara bağlı tüm kurum
ve kuruluşlar her türlü resmi işlem ve diğer hususlarda,
bu Yasaya bağlı Yedinci Cetveldeki siyah renkli veya tercihen
Sekizinci Cetveldeki siyah, yeşil ve sarı renkli resmi amblemi
kullanırlar.
 
  Cumhurbaşkanlığının Resmi Amblemi Dokuzuncu Cetvel 6.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yukarıdaki
5’inci maddede belirtilen amblemlere ilaveten, bu Yasaya bağlı
Dokuzuncu Cetvelde yer alan resmi amblemi de kullanır. 
Bu amblemdeki defne demeti, varak/altın veya sarı yaldız
renkte olur.