EN

KKTC Bayrağı

RG Sayı:26 9 Mart 1984
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi’nin 7 Mart 1984 tarihli olağanüstü birleşiminde kabul olunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Yasası”, Anayasa’nın 74’üncü maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilan olunur.
 
Sayı :15/1984
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYRAK YASASI
(36/1989 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim  1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Yasası olarak isimlendirilir.

 

 
Bayrağın Şekli.
Birinci
Örnek
     
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, bu Yasaya bağlı Birinci Örnekte gösterilen şekil ve oranlarda olmak ve beyaz zemin üzerine al renkte ay-yıldız ile boyuna iki şerit konmak üzere yapılır.